De er født med et ekstra kromosom -
- et veldig sjokk for foreldrene når barnet kom
Men de er mennesker med livets rett,
dog blir de av uvitende noen ganger uglesett.
Noen vil ikke komme til å skrive noensinne,
men de har et fantastisk godt minne,
gjerne kombinert med en musikalsk sans
og gleder seg stort over å få en dans.
Vi som har et passe antall kromosomer
må vise respekt for disse små
 som har fått litt mindre bagasje å bære på.
Musikk: Tore Magnus: Våre små søsken.
Klodrian.
Tilbake til ord for dagen