Mobiltelefonen.
           
Alle skal ha sin mobiltelefon,
                dette har blitt en ren eksplosjon.
          Det ringer i hjemmet, det ringer på gater.
             Unge og gamle de skratter og prater.
              Dette er missbruk er min konklusjon.
         
Einar Dalsaune
                                                            Tilbake
til ord for dagen