En Flymoklipper er grei å få start på,
den klipper lange og korte strå.
Men det har vi sett,
den kan også lett,
forkorte Martin Moans lange tå.
Musikk: Unni Løvlid: Hæla og tåa.
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen