Verdens Melkedag.
I går markertes Verdens melkedag.
Også vi for denne drikk vil slå et slag.
Med denne parole,
i hjem og skole:
Drikk daglig din melk med velbehag
Klodrian
                                             Tilbake til ord for dagen