Den røde planet
         Mars er ikke bare en måned, men også en klode.
     Det sies at de som bor der er grønne med kulerundt hode.
       Kan det være sant? – jeg har vondt for å tro det.
  Buch som vil være den første der oppe har startet kappløpet.
                     Skal tro hva han finner ?
                 Kanskje noen marsboerkvinner?
               Det vil i så fall bli bonus på kjøpet.

Klodrian

                                             Tilbake til ord for dagen