Det starta så bra for Kristin Steira.
             Vi hadde smått begynt å feira.
             Men vi har sett det før,
             det er slutten som avgjør.
            Så det ble Meumannova som seira.
 
Klodrian
                                           Tilbake til ord for dagen