Folk sutrer og klager, alle tider,

over hvor mye de alle lider.

Hvorfor syte,

nei heller skryte.

Jeg husker mest mine lyse tider.
Musikk: Finn Kalvik: Livets lyse side
Klodrian 
 
 
Tilbake til ord for dagen