De norske gutter er best, - jeg sverger,
                  vi har ikke bare nisser og dverger.
                         Da det rynte p,
                         var det greit sj
                at best av dem alle var Lars Berger.
                  Klodrian                             Tilbake til ord for dagen