Da han hadde oppgitt sin ånd,
tok de ham i sin hånd
og svøpte ham i linklær ,
slik som skikken er,
hos jødene ved jordeferd.
Men deres stemme var  lav
da de la ham i den ubrukte grav.
Fritt etter Joh.19:40-42
Musikk: Arnold Børud: Jesus korsfestes
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen