Gubber med dårlig bein vingler hit og dit,
grunnet årevis med arbeid og slit
med potet, korn og ville krøtter.
Men og for en ung,
kan veien bli tung.
Da kan det bli langt hjem også for små føtter.
Musikk: Dansefolket: 500 mil e langt å gå
Klodrian  
Tilbake til ord for dagen