Kvinnedagen er fremdeles viktig,
det gjelder å gjøre det riktig.
Med lyn i blikket,
vi gir oss ikke.
Nei ikke før vi er likeverdig
Musikk: Anne_Engh: Morgendagens kvinne.
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen