På gang og sykkelveien.
Der ser jeg mange rare trafikkanter,
de kommer fra all verdens kanter.
Jeg ser gående,
og syklende,
 en sjelden gang krypende varianter.
Klodrian
                                             Tilbake til ord for dagen