Krise i Gildeslakteriene
 
Det gikk ut et bud i fra Gilde.
Nå har vi for lite slakt.
Så tøm nå hver eneste binge.
Utnytt all mulig frakt.

Klodrian                     Tilbake
til ord for dagen