De møtte for å kjempe mot en overmakt,
i vårt forsvar som nesten var nedlagt.
Unge menn falt med ære,
for landet det kjære.
Vi ærer dem med respekt.
Håper det blir husket av vår etterslekt
Musikk: Ved flaggskiftet 1905
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen