Nå skyter de på mulla Krekar,
han er for Norge en vanskelig kar.
Dumt at han kom hit,
for oss bare slit.
Han skulle fortsatt ha vært der han var .
Musikk:Hallo i uken:_God aften, mitt navn er Krekar
Klodrian
 
 Tilbake til ord for dagen