Buch i motgang
          Buch mister støtte in the Kongress
          for krigen i Irak var ingen suksess.
                  Nå spør vi som så:
                 Hva finner`n på nå?
    Det hjelper nok lite med mange God bless.

     Klodrian                  Tilbake til ord for dagen.