Konflikt.
Om eg seier pengar til vår gut,
 då kjem dei kvasse piggane ut
.
 Då kjem som ein foss
  
alt vondt om oss.
 og samtalen
tar mest aldri slut.

   Klodrian
 Tilbake til ord for dagen