Klimaendring
 Termometret ute viser langt over null,
vi nærmer oss jul, hva er dette for tull.
Ozonlaget lekker, der er det et hull.
Kvit jul må vi ha for å føle gleden,
en due passerer, symbolet for freden.

 De møtes i København, Obama i spissen,
jeg tror fortsatt litt på julenissen.
Så håper vi alle de løser en kode,
og løfter i flokk for å redde vår klode.
Musikk: Thorbjørn Egner: Visen om været
Einar Dalsaune
 
Tilbake til ord for dagen