Vår jord er i fare.

           Stortingskvins med flere tanker i sitt hode,
              fant ikke fram til den beste metode.
                   Men ville begge to,
                      fjerne se o to
            for å redde livet på vår klode.
  Klodrian
                                             Tilbake til ord for dagen