Kirken den er et gammelt hus,
står om enn tårnene faller.
I Hønefoss ingen klokke kaller,
for der er kirken lagt i grus.
Musikk: Agnes Buen og Sondre Bratland: Kirken den er et gammelt hus.
Klodrian 
 Tilbake til ord for dagen