En kamerat er gått bort.

Nå reisen er over,
vår venn har fått ro.
Kun minnene lever
om vennskapets gleder.

Vi lyser fred over hans minne.

 

Tilbake til ord for dagen