Juni

Vi ønsker juni velkommen etter,
med blomsterflor på mo og sletter.
Og hør hvilken klang
i nattergalens sang.
Han takker sin gud for de lyse netter.
Klodrian
                                             Tilbake til ord for dagen