Så feirer vi atter at frelseren kom,
han føddes i stall og fattigdom.
Vi pynter til fest,
for vår høye gjest.
En gammel tradisjon og helligdom.
Musikk: Tine_Thing Helseth: O_helga natt
Klodrian 
Tilbake til ord for dagen