Tysklandsbrigadenes Veteranforening avd Nord-Trøndelag.
Årsmøte og festmiddag på Steinkjer Kurssenter 24. februar 2007.

  Avdeling Nord-Trøndelag skal ha ros for at de bestandig setter opp busser til
 sine arrangement. Sørfra fra  Ronglan og nordfra fra Namsos og Namdalen.
 Dette gjør det lett for de medlemmer som er bosatt ute i distriktene å komme
seg til foreningens arrangementer.

                            -----------------------------------------------------
               Av praktiske grunner ble middagen servert før årsmøtet.  


                                    Utsnitt av  forsamling ved middagsbordet

  Formann Kristian Austad ønsket velkommen til bords. Så var det H K H.Kong
  Harald V`s  skål v/ Johan  Kirkbak .
 
  Deretter var det klart for første servering. Meny: Svinesteik, kjøttkaker / dessert
  og kaffe.

  Det ble en trivelig bordsetting med taffelmusikk og allsang .
  Magnar Olden tok ordet og takket de som hadde stått i spissen for alle turer og
  arrangement innen foreningen.   
                                   

                                                          Magnar Olden


 Johan Arnt Kirkbak, Kristian Austad og John Fossum mottar Magnar Oldens  rosende
  ord og takk  for deres store innsats innen foreningen.

 
Etter enda en servering av hovedretten ---------- 


                     ---------- var det så tid for deilig karamellpudding som dessert --------------


            -----------------og Johan With`s humoristiske takk for maten.

                -----------------------------------------------------------------------------------------

  Kl. 2000 ble så årsmøtet satt. 
  Det ble opplyst at siste år hadde hele 14 medlemmer gått  bort. Disse ble
  hedret med et minutts stillhet.

                                              Årsberetnigen:


        
   Her ser vi Johan Arnt Kirkbak lese nedenstående årsberetning:

 
"Det har i perioden blitt holdt 3 styremøter hvorav 1 styremøte i Namsos
  I tillegg har det vært kontaktmøter over telefon og minimøter hvor formann,
  nestformann, kasserer og sekretær har deltatt.
  8 mai var det bekransning av de falnes bauta i Moparken Verdal
  17 mai var det bekransning av de falnes bauta på Steinkjersannan og ved
  Salberg Kirkegard Røra.
  Det har vært arrangert 3 bussturer. Først i mai var det tur med hurtigruta fra
  Trondheim til Bergen og videre med buss til Haugesund, Stavanger, Kristiansand,
  Øyer og heim til Trøndelag.
  I slutten av august var det tur til Berlin og Praha. Turen er kommentert på data
  med tekst og bilder under adresse Tysklandsbrigaden.org/trondelag
  Tur til Jørstadmoen (Lillehammer) til årsmøtet i Veteranforbundet ble
  arrangert i første del av September. Den er også kommentert på data med tekst
  og  bilder.
  16.desember var det julebord på Verdal Hotell, 65 veteraner med damer var
  tilstede.

                           Medlemskontigent og Medlemsbevegelse.
 
Pa grunn av utgifter i forbindelse med avslutningsseremoni økes kontingenten med
 Kr. 50,00 til kr. 150,00 for 2007. Medlemstall pr. 1. januar 2007 er 297.
 14 medlemmer er døde. 34 medlemmer har ikke betalt kontingent og er strøket
 Nye medlemmer er 2. Avslutningsseremoni i September/ oktober avhengig av når
 kirke og prest er tilgjengelig.

 Tildeling av Forsvarets medalje for tjeneste i utlandet: Medaljen er tildelt 649
  befal og menige, hvorav 80 er tildelt Post Mortem."

  Nedlegging av Tysklandsbrigadens veteranforening i Nordtrøndelag.
  Foreningen legges ned høsten 2007. I den forbindelse blir det ikke valg på nytt
  styre og tillitsvalgte .  De som bekler verv i dag blir sittende i stillingene til
  Foreningen er oppløst. Formarm, kasserer og sekretær blir i stillingene til
  oppgjøret av foreningen er avsluttet.

Veteranforeningen for Brigaden Nord-Norge skal overta foreningens museum
 med inventar, fane og arkiv. Foreningen har lovet at vi skal ha mulighet til å
 besøke museet.

 

                      ---------------------------------------------------------

 

 Beretning og regnskap ble enstemmig vedtatt.

 Eneste post til behandling var den foreslåtte nedlegging av Avd. Nord-
  Trøndelag. Nedleggingen ble vedtatt uten merknad.

 

 Et avslutningsarrangement er fastlagt til 22.september, det skal bli en verdig 
  avslutning med kirkeparade og festlig forsamling for alle medlemmer og innbudte
  gjester. 


                                     -----------------------------------------------

 

Festen fortsatte ut i de små timer med sosialt samvær og dans til musikk av
 Flyums Orkester.
 I løpet av kvelden ble det solgt lodder på en hel del fine gevinster. Før festen ble
 avsluttet var det trekning, og hovedgevinsten, ei stor fruktkorg, ble vunnet av
 Hilma og Kåre Forbord 

 

 Medlemmer og innbudte gjester takker avd. Nord-Trøndelag for et godt årsmøte
  og en  fortreffelig festaften.

 

Tekst og bilder Johan