Markering i Hegra:
110 år siden Jon Leirfall ble født
"No må de kom dokk på bana kara"
er det jo kjent at  han sa.
Men han sa jo også veldig mye anna bra.
mellom anna om å ta vare på dyrkajorda
 Han var en legende i norsk politikk .
Var raus med både ros og kritikk
Men alvorlig ment -
- best er han vel kjent,
for sin raske og artige replikk.
Musikk:Rita Engebretsen: Bonde i fra bygda
Klodrian 
Tilbake til ord for dagen