Januar og dei gode forsetta..  

      I Śr skal det skje noko stort,
  eg skal gjera alt eg ikkje fekk gjort
       i det Śr som no gjeng bort.
               --- trur eg.
                     
Klodrian
                                                           Tilbake til ord for dagen

 

.