Jaktstart

I dag er jeg på jakt,- men jeg er ingen helgen,
for jeg lister meg fram og skyter på elgen,
men bommer og treffer en traktor så det syng i felgen.
Bonden han springer når`n hører salven
Da skriker min venn: Du må og skyte kalven.
Klodrian
Musikk: Sunde: Jaktprat.
 Tilbake til ord for dagen