Influensaen herjer.
Når feberen herjer i kroppen
da fyller han karsk oppi koppen.
Så når halsen blir sår
da tar han en tår.
Og fastslår at karsk det er toppen.
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen