I ungdommen var plystring en plage.
Jeg plystret for jenta å behage.
Hun kom ikke ut,
hun hadde forut 
hørt en som plystret "I en klosterhave"
Musikk: Ronnie Ronalde: I en klosterhave. (Skru høytalerne på topp)
Klodrian 
 
Tilbake til ord for dagen