Vet du hva gutten i bilen  gjorde,
da han kom så totalt ut på jorde?
Han kjørte i ring
i bondens avling,
med "bildilla`n" brusende i blodet.
Klodrian
                                             Tilbake til ord for dagen