Jeg skulle hilse fra han du vet,
men navnet ble borte, hva var det han het?
Årene kommer,
hvert år blir det sommer,
Men er jeg nå blitt analfabet?

           Einar Dalsaune.

                                                Tilbake til ord for dagen