Sesongtilbud.   
I dagens hurtig voksende boligkø
   tilbys billig rom med utsikt til sjø
For mulig booking:
 Fly eller ring.
  
Hilsen Vingen Måshotell  ved  Vardø.

Klodrian
                                             Tilbake til ord for dagen