Høst.
Vi må så smått erkjenne,
at sommeren er på hell.
Men allting har sin ende,
på livets karusell.

I følge statistikker,
når dette år tar slutt.
Jeg føler, ganske sikker,
det somres uavbrutt.

Årstider de kommer,
med skiftende valør.
Så takk for denne sommer,
du var tross alt charmør.

Einar Dalsaune.                     Tilbake til ord for dagen