Her er rester av årets vegetasjon.
Det er jo slett ingen stor sensasjon.
Det hender hvert år,
for tiden den går.
Neste år kommer en ny generasjon.
Musikk: Trond Erics: Innen høstløvet faller
Klodrian 
Tilbake til ord for dagen