Høst.
Snart fell trærnes siste blad,
- det er høst.
Skal tru om b
ladene på livsens tre
 - sitter like løst?
   Klodrian

Tilbake til ord for dagen