Kåre!
Sender deg ein stor takk for det arbeid du har gjort for å få Forsvarets medalje ut til veteranane frå Tysklandsbrigaden
Helsing
 Aage H. Stavenes