??
Nei har du hørt dette?
Det er ikke til å tro.
Foreninga skal fortsette
i uskiftet bo!
Unnskyld at jeg spør,
Medlemmene har vel et krav:
 Å få vite hvor pengene ble av?
De venter på et regnskapsmessig sluttoppgjør.
Klodrian
Musikk: Sunde: Ska der vera no mer før vi stenger.
                                             Tilbake til ord for dagen