Mange Engelske flygere falt i angrep på Tirpitz

De skulle bombe Tirpitz i Åsenfjord.
Men fikk en for tidlig grav i Norges jord,
Flyet ble skutt ned.
De gav sitt liv for fred.
Vår takk for deres offer er meget stor.

         Klodrian                                                                                            
                                                 
 Tilbake til ord for dagen