Dag Frøland, den store revyartisten,
gikk i dag tilslutt ut av tiden.
Gang etter gang,
han gjøglet og sang.
Kongens gull avviste han for lenge siden.
Musikk: Dag Frøland: Kunstens vei
Klodrian 
 Tilbake til ord for dagen