Fritt ord?
Når noen blir støtt på mansjetten
blir man pålagt å stryke i teksten.
Da undrer man litt,
hvor er det blitt
av dette med trykkefriheten?
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen