Det kommer an på øyet som ser om det er
Forskjell på folk.

Den harde taklinga i Rosenborg
 fyller stadig Adressa med sorg.
 At foten brakk var jo fryktelig gale,
 men mange sliter med større skade
 uten å få tilsvarende omtale.

Klodrian
                                         
Tilbake til ord for dagen