SAS har problemer.
Vi har sett det lenge, 
vingene har begynt å henge.
Det er en svakhet med helsen,
med potensen og mensen.
Nå har de også fått fugleinfl`ensen

  Klodrian                                      Tilbake til ord for dagen