Jeg sitter i kveldsbrisens vare sus
da ser jeg et dyr ved mitt hus
Et lite vesen
som rynker nesen
Det rare dyret er ei flaggermus.
Musikk: Krogness og Herlofsen: Flaggermusører med melk og sukker
Klodrian
 
Tilbake til ord for dagen