Februar kommer som bestilt,
men antall dager er nokså ustabilt.
For fjerdehvert år
en ekstradag får.
  Og da er gammelungkarn` lovlig vilt.

        Klodrian
                                                    Tilbake til ord for dagen