Farsdag.
Dette er soga om ein godlynt kar:
Etter kvart vart handa hans sliten og hard.
Han føddes til liv på ein liten gard
,
og lærde seg arbeid med krøtter og jord
,
i saman med far og mor.

 Så blei han vaksen og kjøpte seg eigen gard,
og stolt han ei kone
inn i stova si bar.
Slik gjekk nokre år i eit lukkeleg liv
.
Men brått snudde lukka; han mist
a si viv,
ja, lagnaden kan vera grufull og hard. 

Då satt han att med ein gut utan mor.
 
skulle ein tru at nauda var stor.
 Men nei, han meistra det meste
,
 
på taket med hammaren, og inne med vaskekluten,
 og i tillegg så sauma han bukser til guten.

 I lengda så føltes det tomt utan viv.
Ei ny kom til gards, og da blei det liv
.
To nye medlemmer ho fødde til verd
a.
Og spør du kva dette var for ein kar
.
er svaret så klart: Det var min far.
Klodrian
Musikk: Beethoven: Pianosonate nr. 14 "måneskinnssonaten"
Tilbake til ord for dagen