Jeg drømte i natt, at ..
...majoren ga meg en streng korreks,
for han ble overrasket og helt perpleks.
Han gjorde helt om,
da han så jeg kom,
ridende på en dinosaurus rex.
Musikk: Bajas: Dinosaurus.
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen