Eventyret er endra.
Han under brua er noko til kar.
Når bukkane no spør
om å trakka på brua
han vørder dei ikkje eingong med eit svar.

                Klodrian
                                             Tilbake til ord for dagen