Det er kveld
Et lys har brent  ned,
Vår venn har fått fred.
 Stille får vi den tunge beskjed
Sorgfull og fattige står vi igjen -
- men rike på minner om vår trofaste venn.

              Klodrian
                                                   
Tilbake til ord for dagen