Emil og Tora gikk fort i spora,
                 n var det periculum in mora .(det er farlig vente)
De gikk som en foss,
og vi kosa oss,
                 n var det bare ora et labora.
(be og arbeid)
Musikk: Oh Lucky Star: Ora et labora.
Klodrian 
 Tilbake til ord for dagen