Pinse.
             Apostlene satt i Jerusalem,
           da himmelen ble åpen for dem.
                Tunger av ild og glød
                 og en stemme som lød:
     Forkynn mitt ord i alle verdens hjem.
                                                         Klodrian
                                           
Fritt etter N.F.S.Grundtvig
                                                Tilbake til ord for dagen